Rhwydwaith Hyfforddiant Bwyd Môr Cymru

Cysylltwch a ni -Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Phartner Network (gweler isod) - - cliciwch yma am fanylion cyswllt

  Pwy ydyn ni?

  Cynllun a sefydlwyd gan Seafish, Academi Hyfforddi Bwyd Môr, yr NFF a darparwyr prentisiaeth bwyd môr yng Nghymru yw’r Rhwydwaith Hyfforddiant Bwyd Mor Cymru. Nôd y Rhwydwaith yw:

  i) I hyrwyddo’r cyfleon hyfforddiant syd ar gael o fewn y diwydiant i aelodau o’r sector bwyd môr yng Nghymru

  ii) I annog datblygiad sgiliau a llwybrau gyrfaol.

  iii) I adnabod ffrydiau cyllid I gefnogi’r anghenion hyfforddi.

  iv) I hyrwyddo’r modd y mae darparwyr hyfforddiant ym maes bwyd môr yn cydweithio. ac

  v) I roi llwyfan a llais i gyflogwyr o fewn y sector bwyd môr yng Nghymru ynglyn ag anghenio hyfforddi’r diwydiant.

   

  Partneriaid y Rhwydwaith ac Aelodau sy’n cynrychioli cyflogwyr

   

  1. Partneriaid y Rhwydwaith

  Cadeirydd – mae’r rôl hon yn cylchdroi rhwng y partneriaid sy’n cynrychioli’r cyflogwyr fel bo angen.

  Lee Cooper (Seafish a’r Academi Hyfforddiant Bwyd Môr)

  John Penaluna (Cyfarwyddwr NFFF dros Gymru

  Chris Parker ( Cyfarwyddwr NFF dros Gymru)

  Ursula Hartland – yn cynrychioli SeaFish yn annibynnol hyfforddwyr cydnabyddedig yng Nghymru

  Catherine Cooper – Canolfan Technoleg Bwyd Cymru Horeb

  Paul Jones – Canolfan Technoleg Bwyd Llangefni

  Noemi Donigiewicz - Llywodraeth Cymru

  Nia Griffith - Menter a Busnes

  Chris Jones - Cambrian Training

  Glen Foley - Coleg Cambria

   

  2. Partneriaid ar ran Cyflogwyr

  Mae’r cyflogwyr canlynol yn aelodau o’r Rhwydwaith Hyfforddiant Bwyd Môr i helpu i lunio polisi a chadeirio cyfarfodydd.

  Jane Roache - Catch of the Day and Fishermans Rest Cafe, Ceredigion

  Danny White-Maire - Enochs Fish and Chips, Conwy

  Richard Evans - Pwllheli Seafoods, Pwllheli

   

  3. Darparwyr Prentisiaethau a Hyfforddiant

  Cambrian Training

  Coleg Cambria

   

  4. Darparwyr Adnoddau

  Canolfan Technoleg Bwyd Cymru , Ynys Môn

  Canolfan Technoleg Bwyd Cymru, Horeb.

  Coleg Llandrillo - Rhos on Sea

  Coleg Sir Benfro , Hwlffordd

   

  5. Cynrychiolwyr o’r Diwydiant

  National Federation of Fishmongers - cynrychiolir gan Chris Parker o Vin Sullivan Foods Ltd

  National Federation of Fish Friers - cynrychiolwyr gan John Penaluna, o Penaluna's a Chyfarwyddwr Rhanbarthol yr NFFF yng Nghymru.

   

  6. Aelodau Cyflogedig

  Rydym wedi ymatal aelodaeth cyflogedig o’r rhwydwaith am y tro, ond mae’n bosib y bydd yn cael ei ail agor yn y dyfodol.

  Cylch Gorchwyl y Rhwydwaith Bwyd Môr

  Cylch Gorchwyl

  Gwel hefyd

  Rhwydwaith Gogledd Iwerddon

  Rhwydwaith Yr Alban

  Rhwydwaith; Swydd Efrog a Swydd Lincoln