Network-wales-apprenticeships rhwydwaith-cymru-prentisiaethau Prentisiaethau yng Nghymru

Prentisiaethau Pysgod a Physgod Cregyn yng Nghymru

  Mae Prentisiaethau Canolradd ac Uwch ar gael yng Nghymru mewn bwyd môr trwy ddau ddarparwr prentisiaethau, Cambrian Training a Choleg Cambria.

  Gall cyflogwyr yng Nghymru dderbyn cefnogaeth ariannol ar gyfer prentisiaethau, yn arbennig ar gyfer cyflogi pobl ifanc a phobl sydd yn newydd i’r diwydiant.


  Adolygiad Fframwaith Cymru

  Prentisiaethau Bwyd a Diod (yn cynnwys parthau pysgod a physgod cregyn) - cliciwch yma


  Adolygiad Fframwaith Pysgod a Physgod Cregyn

  (Gwnaethpwyd yn ystod 2020/21)

  Mae amrywiol bartneriaid o fewn y Rhwydwaith (Seafish, NFFF, NFF, Coleg Cambria, Cambrian Training) wedi bod yn rhan ohono Arweiniodd yr NSAF&D adolygiad o gyfleon prentisiaeth o fewn y diwydiant bwyd yng Nghymru.

  Edrychodd gweithgor o oddeutu10 o gyflogwyr ar fanylion y fframwaith prentisiaethau pysgod a physgod cregyn, gan eu hadolygu a’u diweddaru

  Cydlynwyd y gweithgarwch yma gan Seafish. Cwblhawyd yr adolygiad (Ebrill 2021), ac fe fydd y fframwaith a rei Newydd wedd yn cael ei gyhoeddi yn ddiweddarach yn 2021.

  Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a darparwr hyfforddiant, (gweler ar y dde), Seafish neu’r NSAFD.