Digwyddiadau Rhwydwaith a Chyrsiau Hyfforddiant

Am restr o weithgareddau, digwyddiadau a chyrsiau hyfforddiant sydd ar y gweill gan Rwydwaith Hyfforddiant Seafish Cymru

  Cefndir

  Rydym yn gweithio gyda nifer o ddarparwyr o fewn Cymru a thu hwnt i gynnig darpariaeth o raglenni. Mae’n rhaglenni craidd yn berthnasol i fwyd môr (asesiad ansawdd pysgod, cochi, ffiledu ayyb), ond gall bartneriaid o fewn y Rhwydwaith hefyd gynnig cyrsiau ychwannegol.

  Gall rhai o’r cyrsiau hyn gael eu cyllido’n rhannol, yn ddibynnol ar ffrydiau cyllid ein partneriaid o fewn y Rhwydwaith.  Our current programme

  Cefnogaeth Ariannol gan Seafish ar gyfer cyrsiau a ddarperir yn ddigidol.

  Cyllid ar gyfer rhaglenni hyfforddiant eraill all fod ar gael trwy Sgiliau Bwyd - Cymru cliciwch yma


  Mae Seafish yn cyhoeddi eDdogfen allai fod o ddiddordeb Os nad ydych wedi cofrestru i dderbyn yr eDdogfen hon, dilynwch y ddolen yma.